Opintopiiri

Esimerkiksi 3-4 hengen ryhmissä keskustelua, jossa ensin yksin mietitään ja kirjataan paperille keskeiset asiat. sen jälkeen ryhmässä jokainen vuorollaan kuvaa ajatuksensa, joita toiset kommentoi. lopuksi ryhmä yhdessä miettii, mitkä olivat ryhmän keskeiset yhteiset asiat, jotka halutaan tuoda kaikkien kuultavaksi. samalla ryhmä arvioi myös keskustelun laatua, vastavuoroisuutta, kaikkien osallistumista ja ryhmädynamiikkaa. Opetellaan sanallistamaan ajatukset, osallistumaan keskusteluun, opettelemaan kysymään ja viemään keskustelua eteenpäin. jokainen on itsenään ja ajatuksiin arvokas ja häntä on tärkeä kuunnella.

Esimerkiksi mainittakoon myös, että opiskelijat voivat yhdessä lukea ja tutkia tenttikirjoja, koska usein ryhmässä tulee esiin paljon enemmän ajatuksia kuin yksin pakertaessa. Mahdollisena lisäyksenä voi toimia myös esimerkiksi erikseen perustettu Facebook-ryhmä tai Whatsapp-ryhmä. Sosiaalista mediaa kannattaa ehdottomasti käyttää opiskelussa avuksi!

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License