Case -harjoitukset ryhmissä

Case tms. -harjoitusten vertaisarviointi ja verkkokeskustelun kautta tapahtuva vertaisopetus

Kurssin osana tai pääasiallisena suoritusmuotona tehdään koko kurssin opiskelijoiden kesken tai ryhmittäin harjoituksia. Kuhunkin harjoitukseen aukaistaan verkkokeskustelu, jossa opiskelijat kysyvät toisiltaan apua harjoitusten tekemiseen. Harjoitusten ratkaisudokumentit palautetaan kurssilla sovitulla tavalla. Harjoitukset voivat jatkua vertaisarvioinnilla, ratkaisut arvotaan vertaisarvioijille. Harjoitusten palautuksen jälkeen siihen annetaan malliratkaisu ja yksityiskohtaiset ohjeet, miten ratkaisun vertaisarviointi tulee suorittaa. Vertaisarvioijat palauttavat pisteytyksen ja sanalliset arviot kurssilla sovitulla tavalla.

Verkkokeskusteluiden avulla onnistuttu vähentämään yksittäisten opiskelijoiden kanssa käytävää sähköpostirumbaa. Verkkokeskustelu on jaettu alueisiin, mm. kullekin harjoitukselle on omat alueensa, ja opettajalle osoitetuille kysymyksille omat alueensa. Jos joku lähettää minulle vähänkin yleisemmän kysymyksen sähköpostiin, kirjoitan vastuksen aina verkkokeskustelualueelle, niin että vastaus menee samantien kaikille.

Hyviä käytäntöjä


Esimerkkejä case-harjoituksista

Lääketiede

Tällaista tapauslähtöistä oppimista hyödynnetään erityisesti lääketieteen opiskelussa. Opiskelijat saavat pareittain tai pienryhmissä käsiteltäväkseen potilastapauksen, jonka he selvittävät yhdessä. Vertaisoppimista tapahtuu ryhmän sisällä sen jäsenten kesken, kun ryhmäläiset hakevat tietoa eri lähteistä ja tuovat sitä yhteiseen keskusteluun. Lisäksi tapauksesta koostetaan esitys/dokumentti, joka esitetään muille kurssin opiskelijoille eli jälleen tapahtuu vertaisoppimista. Opettajan tehtävä on tarkistaa ryhmien esitykset ennen kuin ne menevät yleiseen jakoon, jotta opiskelijat eivät opeta toisilleen virheellistä tietoa. Tämä vaihe voidaan periaatteessa toteuttaa opponointipareilla, jolloin ryhmät vertaisarviovat toistensa työt opettajan mallivastausten perusteella. Opettajan on kuitenkin hyvä antaa myös omat kommenttinsa ettei mitään jää epäselväksi.

_c
Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License