Demola-projekti

Tampereen yliopiston opiskelijoiden on mahdollista sisällyttää opintoihinsa Demola-projekti, jossa eri alojen opiskelijoista koottu tiimi koostaa vastauksen, demon, asiakasorganisaation määrittelemään ongelmaan. Demola-projekti avaa opiskelijalle myös näkökulman työelämään, sillä määritelty tehtävänanto juontuu asiakkaan todellisesta tarpeesta, ja myös asiakas osallistuu yhteiskehittelyyn projektissa.

Demola Tampereen projekteissa tiimit koostetaan TaY:n, TTY:n ja TAMK:n opiskelijoista. Tiimien kokoonpanossa tavoitellaan heterogeenista ja tehtävänantoon sopivaa taustayhdistelmää. Työskentelykielenä on usein englanti, koska projekteihin osallistuu myös vaihto-opiskelijoita.

Asiakasorganisaatio voi edustaa yksityistä tai julkista sektoria. Demo eli tiimissä luotu ja asiakkaalle esitelty ratkaisuehdotus johtaa usein sen jatkojalostamiseen tai täytäntöönpanoon.

Haku Demola-projekteihin on auki kaksi kertaa vuodessa.

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License