Graduseminaari

Graduseminaari

Graduseminaarissa on tarkoitus tehdä opinnäytetyö. Seminaarissa opetellaan myös tieteellisen keskustelun käytäntöä.

Seminaarin suoritukseen kuuluvat aiheen esittely, graduluvun esittely, aiheen esittelyn kommentointi, graduluvun opponointi.

Opiskelija esittelee opinnäytetyön aiheensa ja kysymyksen asettelun seminaarissa.

Seuraavassa vaiheessa olisi hyvä olla lähdeluettoloa, ja jokunen sivu tekstiä, jota aletaan opponoida ja tarkennetaan aluetta entisestään.

Seuraavassa vaiheessa hän esittelee tulevasta opinnäytetyöstään yhden luvun, jota taas opponoidaan.

Kommentaattorin ja opponentin tehtävänä on myötävaikuttaa siihen, että tutkielmasta tulee parempi, ja että se valmistuu.

Viimeisissä vaiheissa olisi suotavaa työn olla tekstin osalta lähes tai täysin valmis, jota sitten vielä hieman hiotaan ja sitä käydään ohjaajan kanssa läpi.


Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License