Ideariihi

Ideariihi

Ideariihi (aivoriihi) on menetelmä, jossa on tarkoitus tuottaa ideoita ryhmässä.

Menetelmä

Ideariihen tavoitteena on tuottaa ensin ryhmässä spontaanisti mahdollisimman paljon ideoita ja arvioida ideat yhdessä myöhemmin sekä valita niistä kehityskelpoisimmat. Menetelmää voidaan käyttää sekä teoreettisten että käytännön ongelmien käsittelemiseen. Lähtökohdaksi tarvitaan kysymys tai ongelmallinen tilanne, johon on olemassa monenlaisia vastauksia tai ratkaisuja.

Ideariihi voidaan järjestää joko järjestelmällisesti tai järjestäytymättömästi. Järjestelmällisessä menetelmässä kaikki osallistujat esittävät oman, uuden idean jokainen vuorollaan (vuoron saa toki jättää väliinkin). Järjestäytymättömässä menetelmässä ryhmän jäsenet esittävät ideansa silloin kun ne juolahtavat mieleen.

Ideoinnissa ei ole tarkoitus arvostella kriittisesti muiden ideoita. Ideoiden yhdistely ja parantelu on kuitenkin sallittua. Kaikki esiin tulleet ideat kirjataan ylös mielellään mahdollisimman yksityiskohtaisesti.
Ideoinnin jälkeen ryhmä keskenään tai opettajan johdolla analysoi vastauksia sekä kommentteja. Vastauksia voidaan yhdistellä, hyväksyä tai hylätä yhteisen keskustelun tuloksena. Lopuksi koko ryhmä tekee suosituksia ja ratkaisee yhdessä asian.

Hyvät käytännöt

Toimiessaan ideariihi kannustaa aktiiviseen osallistumiseen sekä innostaa luovaan ja ennakkoluulottomaan ajatteluun. Järjestelmällinen ideointi kannustaa hiljaisempiakin osallistumaan.

Sudenkuoppia

Yhdessä ideointi varsinkin järjestelmällisessä ideariihessä voi tuntua hiljaisemmista pakonomaiselta ja ahdistavaltakin. Järjestäytymättömässä ideariihessä ideointi on rennompaa, mutta tällöin taas äänekkäimmät saattavat hallita tilannetta

Opiskelijan kokemus

Järjestelmälliseen ideariiheen on tuntunut mielestäni hieman epämukavalta osallistua, koska en osannut kovinkaan spontaanisti tuoda julki ideoita omalla vuorollani. Vuorottelevat puheenvuorot lisäsivät paineita luoda onnistuneita ideoita. Ideariiheen kuuluva keskustelu ideoinnin jälkeen oli opettavaisempaa kuin ideointivaihe, sillä siinä pääsi harjoittamaan enemmän yhteistyötaitoja. Riippuu varmasti paljon ryhmästä ja sen dynamiikasta sekä ryhmän ohjaajan kannustuksesta, miten tuottoisa ideointivaihe on.

Lähteet

https://koppa.jyu.fi/avoimet/mit/tietotekniikan-opetuksen-perusteet/Opetusmenetelmista-ja-lahestymistavoista/Opetusmenetelmat/ideariihi viitattu 11.12.2016
http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/lor/main.htm viitattu 11.12.2016

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License