Keskustelutehtävät Moodle-alustalla

Kävin SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin-kurssin avoimen yliopiston kautta syyslukukaudella 2014. Avoimen yliopiston opiskelijat suorittivat keskustelutehtävät Moodlessa. Tästä on jo pari vuotta aikaa, enkä enää pääse kurssin Moodle-alueelle, joten muistin varassa kirjoitan ylös kokemuksiani verkossa käytävästä ryhmäkeskustelusta.

Jokaisen luentokerran jälkeen opiskelijan piti aloittaa Moodlessa yksi keskustelu, ja kommentoida vähintään kahta muuta keskustelunaloitusta. Pohjan keskustelulle tarjosi luento ja luentoon kuuluva lisälukemisto (2 artikkelia).

Tämän menetelmän hyvä puolia ovat mm.

  • se, että ujompikin voi uskaltautua herkemmin verkkokeskusteluun
  • jokaisella on aikaa miettiä rauhassa mitä kirjoittaa (kasvotusten käytävä keskustelu voi olla hektistä, ja siinä ovat herkästi äänessä sanavalmiit opiskelijat)
  • keskustelulle on valmis pohja olemassa artikkeleista ja luennoista
  • luennon aiheista kirjoittaminen ja keskustelu jättää teemat paremmin mieleen
  • keskustelu voi olla hedelmällistä ajatustenvaihtoa

Vastavuoroisesti menetelmän huonoina puolina voi pitää mm.

  • sitä, ettei varsinaista vastavuoroisuutta välttämättä synny (jokainen kirjoittaa kommentin koska on pakko, ei siksi että olisi mitään kommentoitavaa)
  • verkkokeskustelussa ei ole varsinaista ohjausta ja keskustelu voi helposti hypätä tarpeettoman kauas tarkoitetusta aiheesta
  • osallistujamäärän ollessa suuri voi nopeasti tuntua siltä että ”kaikki sanottava on jo sanottu” ja on vaikea keksiä mitään omaa aloitusta tai kommenttia.
Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License