Kirjallisuuden lukupiirit

Englannin kielen opiskelijan kokemus lukupiireistä

Tampereen yliopiston englannin kielen opiskeluun kuuluu paljon kirjallisuuskursseja, joilla käytetään monesti Lukupiiri-tyylistä opiskelua. Opettaja antaa oppilaille tehtäväksi lukea tietyn tekstin kotona ja seuraavalla luennolla siitä keskustellaan yhdessä. Omat kokemukseni kyseisestä opetustyylistä ovat ristiriitaiset. Monesti tuntui, että keskustelua ei tahtonut syntyä ollenkaan, useimpien ilmeisesti jännittäessä puheenvuoron ottamista ja muiden kuullen puhumista vieraalla kielellä (itse ainakin jännitin). Toisaalta silloin tällöin syntyi mielenkiintoisia keskusteluja, jotka saattoivat rönsyillä kauas alkuperäisestä aiheesta. Tällainen vapaamuotoinen keskustelu sopiikin hyvin fiktiivisistä tarinoista luennoitaessa, koska tarinoita voi lähestyä monista erilaisista näkökulmista.

_k
Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License