Kokemusoppimista

Etnografiaa kentällä oppien

Menetelmän taustaa

Etnografisessa tutkimuksessa tutkimuskohdetta lähestytään sisältä päin tarkoituksena tuottaa tiedon lisäksi ja erityisesti ymmärrystä tutkimuskohteesta. Enografian juuret ovat antropologiassa ja vieraiden kulttuurien tutkimisessa. Antropologian kulta-aikana 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa monet etnografit viettivät pitkiä aikoja vierailla mantereilla vieraiden kulttuurien keskuudessa tarkoituksena ymmärtää kulttuurien syntyä ja kehitystä yleisesti tekemällä vertailuja kulttuurien välillä. Lähtökohta oli varsin "Eurooppasentristinen" ja elitistinen, sillä ajatus oli, että tutkimalla alkukantaisia kulttuureja opimme jotakin siitä, kuin oma eurooppalainen kulttuurimme onkaan kehittynyt niin huikean korkeaksi. No, ensimmäinen maailmansota hautasi ajatuksen Euroopan kulttuurin kehittyneisyydestä ja sivistyneisyydestä.

Menetelmän kykyisiä käyttöalueita

Nykyisin etnografiaa käytetään erityisesti organisaatioiden tutkimuksessa. Suomessakin on tehty esimerkiksi kouluetnografiaa, hoitolaitosetnografiaa ja onpa armeijaakin tutkittu sisältä päin eli alokkaan näkökulmasta. Etnografisia menetelmiä ovat havainnoinnit, haastattelut ja kaikenlaisen materiaalin kerääminen tutkimuskohteesta. Omassa, vanhojen ihmisten ympärivuorokautista hoitoa koskevassa väitöstutkimuksessani olen havainnoinut elämää geriatrisessa sairaalassa ja palvelutalossa sekä haastatellut palvelutalon asukkaita.

Etnografia menetelmänä avautuu opiskelijoille paremmin sitä itse kokeilemalla. Toteutin syksyllä 2015 pilottikurssin, jonka aikana opiskelijat kävivät havainnoimassa palvelutalossa 4x2h. Kerron toteuttamani rungon, jota muiden on mahdollista soveltaa omien ajatustensa mukaan. Havainnointia voi tehdä esimerkiksi ostoskeskuksessa tai vaikkapa yliopiston päätalon aulassa, jolloin kurssin toteuttaminen ei vaadi tutkimuskohteiden informointia ja muuta järjestelyä.

Esimerkkisovellus menetelmäopintoihin

Toteutin kenttähavainnointia sisältävän kurssin seuraavalla rungolla

  1. 90 minuutin luento etnografiasta: tausta, perusidea, sovellusalueet, menetelmät (havainnoinnit ja haastattelut), esimerkkejä suomalaisesta etnografiasta ja tarkemmin omasta tutkimuksesta, tehtävänanto (havainnointitehtävä)
  2. opiskelijat kävivät kaksi kertaa itsenäisesti tai pareittain palvelutalossa havainnoimassa kahden tunnin ajan ja pitivät havainnoinnistaan havaintopäiväkirjaa
  3. lähiopetuskerta, jossa opiskelijat palauttivat välitehtävän, ja jossa kerroin laadullisen tutkimusaineiston analyysistä. Annoin seuraavaksi tehtäväksi tehdä analyysiharjoituksen
  4. opiskelijat kävivät taas kahdesti palvelutalossa, pitivät havaintopäiväkirjaa ja tekivät analyysiharjoituksen
  5. päätöskerta, jossa kokemuksia vedettiin yhteen ja käytiin läpi jokaiselta opiskelijalta yksi analyysiharjoitus

Tämä perusidea on muokattavissa monenlaisiin havainnointiharjoituksiin. Kurssipalautteen perusteella opiskelijat pitivät opetusmenetelmää mielenkiintoisena ja uskoivat oppineensa etnografian idean syvällisemmin, kuin pelkästään luentoa kuuntelemalla.

Tutkimuksen ja opetuksen yhteys vahvistuu paitsi sitä kautta, että opetetaan viimeisintä tutkimustuetoa, myös sitä kautta, että opetetaan käytännössä tutkimuksen tekemistä!

Eli nyt rohkeasti kokeilemaan ja kertomaan kokemuksista täällä wikissä!

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License