Moodle

Moodle on selainkäyttöinen verkko-oppimisympäristö, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin.

Moodlessa on mahdollista toteuttaa useita erilaisia vertaisoppimisen keinoja. Näitä ovat esimerkiksi vertaisarviointi ja keskusteluryhmien hyödyntäminen tehtäväpalautuksissa ja vertaistuessa.

Tampereen yliopiston henkilökunnan tunnuksilla pääsee Ideoita ja menetelmiä Moodleen -työtilaan, jossa on useita ideoita vertaisohjauksen ja -oppimisen toteuttamiseen.
Linkki työtilaan: https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=1751

Avaimen saat Suvi Junekselta.

_m
Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License