Opintopiiri

Kurssin osana tai pääasiallisena suoritusmuotona tehdään koko kurssin opiskelijoiden kesken tai ryhmittäin harjoituksia.
Kuhunkin harjoitukseen aukaistaan verkkokeskustelu, jossa opiskelijat kysyvät toisiltaan apua harjoitusten tekemiseen.
Harjoitusten ratkaisudokumentit palautetaan kurssilla sovitulla tavalla. Harjoitukset voivat jatkua vertaisarvioinnilla, ratkaisut arvotaan vertaisarvioijille.
Harjoitusten palautuksen jälkeen siihen annetaan malliratkaisu ja yksityiskohtaiset ohjeet, miten ratkaisun vertaisarviointi tulee suorittaa.
Vertaisarvioijat palauttavat pisteytyksen ja sanalliset arviot kurssilla sovitulla tavalla.

Lisää tekstiä

Hyviä käytäntöjä

INFIM Opintopiiri on uusille opiskelijoille tarkoitettu opintojakso, jossa käsitellään erilaisia opiskeluun ja yliopistoon liittyviä aihealueita. Opintopiiri tukee uusien opiskelijoiden tutustumista erilaisiin opiskelutekniikoihin, opiskelumahdollisuuksiin ja yliopiston tarjoamiin palveluihin. Opintopiiri on vapaamuotoinen kurssi, jossa on mahdollista keskustella mieltä askarruttavista asioista ja saada vanhempien opiskelijoiden vinkkejä ja tukea opiskeluun. Kurssin sisältö rakennetaan huomioon ottaen osallistujien toiveet. Vanhempi opiskelija vetää opintopiirin, joten kyse on myös mentoroinnista.

Opintopiirissä perehdytään ryhmätöiden kautta erilaisiin opiskelutekniikoihin ja käydään läpi opiskeluun liittyviä kysymyksiä sähköisestä tenttimisestä sivuainevalintoihin. Saman tutkinto-ohjelman vanhemmat opiskelijat esittelevät opintopiirissä myös harjoittelu- ja vaihto-opiskelupaikkojaan, ja antavat konkreettisia neuvoja ja ohjeita aiheisiin liittyen. Kurssin vapaamuotoisuus tarjoaa loistavan alustan käsitellä aiheita, jotka nähdään tarpeellisiksi.

Oman tutkinto-ohjelman sisäinen vertaistuki varsinkin opintojen alkuvaiheessa on ehdottoman tärkeää - ja juuri siihen tarkoitukseen opintopiiri onkin vallan mainio. Suosittelen lämpimästi!

Opiskelijoiden kokemuksia opintopiiristä

INFIM Opintopiirissä käytiin läpi opintojen alussa paljon askarruttaneita asioita. Myös toiveet käsiteltävistä asioista otettiin hyvin huomioon. Se, että opintopiirin veti vanhempi opiskelija, madalsi varmasti kynnystä kysyä mieltä askarruttaneista asioista ja esitää toiveita käsiteltävistä asioista. Osallistumallani opintopiirillä käsiteltiin esimerkiksi sähköistä tenttimistä sekä luentopäiväkirjan ja oppimispäiväkirjan tekoa ja niiden eroja. Oli myös mukava saada tietoa harjoitteluista eri suuntautumisvaihtoehdoissa.

_o
Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License