Opiskelijaseminaari

Opiskelijaseminaari on hyvä vertaisoppimisen tapa, joka yhdistelee useita vertaisoppimisen menetelmiä ja kehittää työelämätaitoja.

Seminaarilla voi helposti korvata kurssin tentti- tai esseesuorituksen.

Toteutus

Pointtina on, että opiskelijat toimivat itse sekä seminaarin järjestäjinä että esitelmöitsijöinä. Joissain tapauksissa voidaan lisäksi pyytää esitelmiä kurssin ulkopuolelta.

Kurssista esimerkiksi noin puolet voi olla luento-opetusta, jonka pohjalta opiskelijat työstävät seminaariesitelmänsä. Toinen puoli varataan esitelmän tekemiseen.

Esitelmän tekemisen lisäksi opiskelijat kirjoittavat abstraktit ja antavat vertaispalautetta toistensa esitelmistä ja abstrakteista esimerkiksi opponenttipari-systeemillä. Tällöin sama henkilö antaa palautetta kaikista työn vaiheista. Myös opettaja antaa esitelmästä palautetta ennen sen esittämistä.

Tämän ohella opiskelijat toimivat erilaisissa seminaarin järjestämistehtävissä.
Opiskelijaseminaarit keräävät usein yleisökseen muita opiskelijoita, jolloin vertaisoppimista tapahtuu myös kurssin ulkopuolella.


Sudenkuoppia

Opiskelijaseminaarit saattavat joskus vaipua hiukan hajanaisiksi tai ainakin tasoiltaan vaihteleviksi esityksiksi, joita kaikki osallistuvat opiskelijat eivät vaivaudu seuraamaan samanasteisella paneutumisella kuin "virallisempien" esiintyjien/opettajien istuntoja.

Seminaariesitelmöijä saattaa oppia esitelmää tehdessään omasta aiheestaan hyvinkin syvällisesti, mutta esitelmöijänä voi olla hankalaa keskittyä kuulemaan myös toisten esityksiä samassa seminaarissa.


Esimerkkejä opiskelijaseminaareista

Kirjallisuustieteen oppiaineessa on parina vuotena peräkkäin järjestetty lasten- ja/tai nuortenkirjallisuuskurssin yhteydessä kaksipäiväinen opiskelijaseminaari. Seminaarit ovat keränneet mukavasti yleisöä ja ovat opiskelijapalautteen perusteella toimineet hyvin suoritusmuotona.

_o
Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License