PBL-tutoriaali

Oppimismenetelmä on tarkoitettu 8-10 hengen ryhmille. PBL on lyhenne sanoista problem based learning.

Ryhmälle annetaan ongelma ratkaistavaksi. Ryhmän tapaamisissa kukin toimii vuorollaan puheenjohtajana ja sihteerinä. Ryhmässa jaetaan tasapuolisesti selvitettävät kysymykset ja alueet ja niistä keskustellaan tuutoropettajan tapaamisissa. Opettaja ei anna vastauksia, mutta kylläkin esittää ohjaavia kysymyksiä.

Ryhmädynamiikka on keskeisessä roolissa. Parhaimmillaan ryhmän tapaamiset voivat olla innostavia ja innovatiivisia oppimisympäristöjä. Huonosti yhteensopiva ryhmä on erittäin altis groupthinkille jättäen itse ongelman ratkaisun yhdelle/kahdelle hengelle.

Hyviä käytäntöjä

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License