Posterinäyttely

Posterinäyttely tai posteriesitys on akateeminen tapahtuma, jossa esittelijät esittelevät tutkimustietoa muille osallistujille. Posterinäyttely kuuluu yleensä tieteellisten konferenssien agendaan, mutta sitä voidaan käyttää myös opiskelijoiden töiden esittelyyn muille opiskelijoille. Posterinäyttelyt ovat tavallisia konferenssiesityksiä vapaamuotoisempia ja keskittyvät enemmän esittelijöiden ja yleisön vuorovaikutukseen. Yleisö kulkee vapaasti posterinäyttelylle varatussa tilassa tutustumassa postereihin ja pystyy keskustelemaan ja kysymään esittelijältä posterin aiheesta.

Hyviä käytäntöjä

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median työssäoppimisjakson loppuseminaarissa harjoittelijat esittelevät töitään muille harjoittelijoille, nuoremmille opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille.
Joissain tutkinto-ohjelmissa kandidaatti/graduseminaari päättyy posterinäyttelyyn.

Hyviä puolia

  • Edistää verkostoitumista ja ryhmäytymistä.
  • Tarjoaa matalan kynnyksen esiintymisareenan, mikä voi helpottaa esim. esiintymiskammoisia.

Huonoja puolia

  • Laajaa tutkimusta on vaikea saada aihetta rajaamatta esitettyä posterissa.
  • Oppimistilanteissa vaatii esim. pienten ryhmien muodostamista jotka kulkevat posterilta toiselle rajatusti.

Aiheesta muualla

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License