Otsikko (vertaisoppimismenetelmän nimi)

Menetelmän lyhyt määritelmä ja kuvaus.

Hyviä käytäntöjä

Käytännön esimerkkejä kursseilta: kurssin aihepiiri, ryhmäkoko, käytetyt menetelmät, arvio menetelmän toimivuudesta ja hyödyistä.

Linkkejä

Linkkejä toisiin, läheisesti aiheeseen liittyviin artikkeleihin tai VertaisUTAn ulkopuolisille internetsivuille.

Lähteet

Mahdolliset artikkelissa käytetyt lähteet viitetietoineen.

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License