Roolitettu ryhmätyö

Roolitetussa ryhmätyössä osallistujille annetaan toimijaroolit, joiden mukaisesti heidän työnsä jakautuvat. Roolit määräytyvät ryhmätyön aiheen mukaan. Roolitus voi auttaa työnjaossa sekä näkökulmien vaihtamisessa. Roolit voivat olla pysyviä tai vaihtua kokoontumiskerroilla.

Hyviä käytäntöjä

Roolitusta voidaan käyttää esimerkiksi graduseminaareissa harjoiteltaessa akateemista keskustelua. Rooleja voivat silloin olla esitelmöijä, opponentti, sihteeri, puheenjohtaja ja muut seminaarin osallistujat. Roolit voidaan ohjeistaa esimerkiksi seuraavasti: Puheenjohtaja ovaa keskustelun ja esittelee esitelmöijän, huolehtii aikataulusta, ohjaa keskustelua ja jakaa puheenvuoroja. Esitelmöijä esittelee aiheensa esitys- ja havaintovälineitä käyttäen. Opponentti perehtyy työhön etukäteen, etsii työn vahvuudet, heikkoudet ja kehittämiskohteet ja esittelee nämä puheenvuorossaan. Opponentin puheenvuoron aikana esitelmöijä ei vastaa, jos häneltä ei nimenomaan kysytä. Yleiskeskusteluun osallistuvat kaikki seminaarin osallistujat, jotka myös ovat lukeneet esitelmän etukäteen. Sihteeri pitää pöytäkirjaa ja esittää seminaarin lopussa yhteenvedon. Sihteeri kirjoittaa pöytäkirjansa puhtaaksi ja puheenjohtaja tarkistaa sen. Pöytäkirja jaetaan seminarilaisille.

Sudenkuopat

  • Koska roolit ovat erilaiset, niiden työmäärät voivat erota toisistaan huomattavasti.

Linkkejä

[https://www.facinghistory.org/resource-library/teaching-strategies/assigning-roles-group-work]

[http://serc.carleton.edu/introgeo/cooperative/roles.html]

[http://www.readwritethink.org/files/resources/lesson_images/lesson277/cooperative.pdf]

Lähteet

Benne, K. D. & Sheats, P. (1948): Functional Roles of Group Members. Journal of Social Issues, 4: 2, 1540-4560.
DOI: 10.1111/j.1540-4560.1948.tb01783.x

_r
Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License