Ryhmäkeskustelu

Menetelmä

Ryhmäkeskustelun idea selviää jo nimestäkin. Ideana on siis keskustella ryhmässä jostain aiheesta, ja mahdollisesti kirjata ylös esiin tulleita ajatuksia. Ryhmäkeskustelu sopii lähes kaikille ikäluokille, sillä ryhmäkeskustelun luonnetta voidaan muokata helposti aiheen mukaan. Ryhmäkeskustelut ovat nykyään myös todella yksinkertaisia järjestää myös internetin välityksellä.

Hyvä käytäntö

Kirjoita ylös esiin tulleet ajatukset.

Muiden kanssa keskustelu voi saada itsesi ajattelemaan asiaa kokonaan uudesta näkökulmasta tai auttaa ymmärtämään jonkun aiheen, mitä muuten ei olisi ymmärtänyt.

Ryhmäkeskustelut ovat hyvä lisä kurssilla, mutta koko kurssin ei kannatta perustua ryhmäkeskusteluille.

Suden kuoppia

Ryhmäkeskustelut eivät toimi, jos ryhmän jäsenet eivät ole kiinnostuneita keskustelemaan.

Opittavat asiat voivat myös jäädä vain pintaraapaisuksi, jos kellään ei ole enempää sanottavaa aiheesta tai kaikki ovat keskustelussa samaa mieltä asioista.

Oma kokemus

Yhdellä kurssilla ryhmätyönä oli keskustella erilaisista videoista ja kirjata keskustelussa esiintyneitä mielipiteitä ylös.

Menetelmä toimi mielestäni hyvin. Muiden kanssa keskustelu toi esiin näkökulmia, mitä en olisi itse osannut miettiä. Keskustelu myös syvensi opittua aihetta. Asiat mitä itse ei ollut ymmärtänyt täysin selkeytyivät, kun muut selittivät asian.

Huonona puolena ryhmäkeskustelussa oli , että osa aiheista jäi varsin yleiselle perustalle, eikä aiheeseen pystynyt syventymään paljoa.

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License