Tandem-kielikurssi

Tandem-kielikurssi on opiskelua, jossa kahden tai useamman eri kohdekielen syntyperäiset puhujat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään ja kulttuuriaan. He oppivat toisiltaan toistensa kieltä ryhmässä tai pareittain juttelemalla joko etukäteen tai yhdessä sovituista aiheista. Tällainen opiskelu tarjoaa vapaamman tavan oppia toisen kielestä ja kulttuurista. Tandem-kielenoppimisessa voi olla myös opettaja tai ohjaaja, joka ohjaa ja valvoo oppimisprosessia ja sen tuloksia.

Tapaamiset voivat olla kahvilassa, lounaalla, yliopistolla, missä vain. Niihin kannattaa etukäteen sopia jokin käsiteltävä aihepiiri tai tehtävä, hetkessä voi olla vaikea improvisoida. Voidaan myös vaikka katsoa jokin elokuva toisen kielellä ja keskustella siitä.

Tandem-opiskelu voi olla myös hyvä oppimiskeino vaihto-opiskelijoille, joiden on vaikea luoda suhteita kohdemaansa ihmisiin.

Hyviä käytäntöjä

Tandem-kielikurssilla on hyvä, että kumpikin osapuoli saa omasta mielestään saman verran ohjausta.

Tandem-kielikurssi ei korvaa tavallista opetusta, mutta tukee sitä.

Joillekin opiskelijoille on hyväksi periaate, että tapaamisessa puhutaan vain yhtä kieltä kerrallaan, sillä se motivoi oppijan roolissa olevaa.

Lähteet

Opinnäytetyö tandem-opiskelusta

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License