Tiedonhankinnan työpaja ohjausketjuna

Tämä on ajatus, jolla ei vielä ole mitään toteutusta Tampereen yliopiston kirjastossa toistaiseksi.

Tiedonhankinnan työpajat voisi hyvin liittää seminaarityöskentelyyn ohjausketjuperiaatteella. Tällä hetkellä tutkielmaseminaareihin osallistuvat saavat pari tuntia tiedonhankinnan ohjausta, jota tarjotaan valmiina pakettina kirjastosta.

Ohjausta voisi kehittää ohjausketjutetun vertaisoppimisen suuntaan. Jos tutkielmaprosessia viedään läpi muutenkin vertaisoppimisena, tiedonhankintakin olisi syytä kytkeä samaan prosessiin ja työtapaan. Ohjausketjusta voi saada monimuotoisuutta nyt aika staattiseksi koetussa tietonhankinnan ohjauksessa. Henkilökohtaista ohjausta ei voi suurelle ryhmälle antaa yleisesti käytettävissä olevien parin tunnin aikana.

Tiedonhankintasessiot ajoittuvat yleensä tutkielmaseminaarin alkupäähän. Pienen johdattelun ja demonstraation jälkeen opiskelijat voisivat pienryhmissä (niissä, joissa muutoinkin työskentelevät) alkaa hakea tietoa tutkielmansa aiheesta. Vertaistuki on tuossa vaiheessa tarpeen, koska ideointivaiheessa hakuammunnan kohteena on paitsi tutkielman aihe, myös tutkielman pohjana olevien tiedonlähteiden valinta. Tiedonhankinta kannattaa yleensä muutenkin aloittaa läheltä, esimerkiksi opiskelijakavereista. Voisi kuvitella, että pienryhmän keskustelussa tulisi esiin karikot ja sudenkuopat, jotka voidaan sitten kiertää ja täyttää jälkeenpäin tietoasiantuntijan kanssa sovittuna aikana.

Ohjaus voidaan tarvittaessa vetää myös verkossa.

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License