Tukiharjoitukset

Kurssin normaalien viikkoharjoitusten lisänä olevat opiskelijavetoiset tukiharjoitukset.

Hyviä käytäntöjä

  • Opettajan ja tukiharjoituksia vetävän opiskelijan on yhdessä hyvä sopiva tukiharjoitusten sisällöstä ja käytännön menetelmistä.
  • Tukiharjoitukset ovat yleensä lisämahdollisuus opiskelijoille saada normaalien viikkoharjoitusten lisäksi vertaisohjausta oppimiseensa.
  • Opettajan on hyvä miettiä etukäteen tukiharjoitusten ja normaalien viikkoharjoitusten suhdetta (esim. korvaako tukiharjoituksiin osallistuminen kokonaan tavallisiin viikkoharjoituksiin osallistumisen, voiko tukiharjoituksissa tehdä harjoituksia ja osallistutaanko tekemisen jälkeen vielä tavallisiin harjoituksiin).
  • Tukiharjoituksia vetävää opiskelijaa voi palkita esimerkiksi opintopisteillä.

Linkkejä

Lähteet

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License