Tuutorointi

Hyviä käytäntöjä

  • yhteydenotot hyvissä ajoin
  • kaupunkikierros
  • opiskelijoiden yksilöllinen huomioiminen
  • yliopistosanastoon tutustuttaminen
  • kurssivalinnoissa opastaminen
  • kampuksen esittely

Tuutorointiin tarvittaisiin enemmän myös opiskelukäytäntöihin liittyvää tuutorointia, ei vain vapaa-ajan viettoa koskevaa opastusta.
Opiskelijoita tulee yliopistoon erilaisista taustoista, eikä kaikkia kiinnosta samat asiat. Osalla on yliopistotaustaa jo entuudestaan, toiset taas ovat muuttaneet yliopiston perässä asumaan ensimmäistä kertaa omaan asuntoonsa. Opiskelijoiden tarpeet ovat yksilölliset, joten tuutoreiden tulisikin osata kuunnella fukseja herkällä korvalla maksimaalisen yliopistokokemuksen takaamiseksi. Joillekkin se liittyy opintotuki- ja asumislisäasioiden avaamiseen, toisille opintoihin kiinnipääsemiseen ja toisille uuden ihmissuhdeverkoston luomiseen. Tuutorit osaavat vanhempina opiskelijoina jakaa yliopistoelämästä sellaista tietoutta, mihin esimerkiksi opintoneuvojat eivät kykene.

On myös tärkeää, ettei tuutorointi jää vain fuksiviikkoon vaan jatkuu sen jälkeenkin. Tapahtumia ei tarvitse olla niin tiuhaan, mutta fukseja olisi kuitenkin hyvä tavata läpi vuoden. Järjestetyssä tapaamisessa ei ole niin korkeaa kynnystä pyytää apua, jos joku ei muuten uskalla. Tapahtumien tulisi olla myös monipuolisia, jotta jokaiselle olisi jotakin. Ketään ei saa kuitenkaan pakottaa mukaan.

Hyödyllisiä linkkejä

http://www.tamy.fi/tuutorointi
https://www.nyyti.fi/vinkkeja-tuutorille/

_t
Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License