Työelämäpäivä

Tutkinto-ohjelmaopiskelijoille suunnattu tapahtuma, missä alumnit ja työelämäasiantuntijat kertovat urapoluistaan.

Päivä koostuu alustajien puheenvuoroista, posteriesittelystä sekä paneelista, jossa opiskelijat voivat esittää kysymyksiä alustajille.

Hyviä käytäntöjä

  • useiden erilaisten urapolkujen esittelyä
  • eri urapoluista oppiminen voi auttaa opiskelijoita opintojensa suunnittelussa
  • tarjotaan jo opintojen alkuvaiheessa

Linkkejä

HES / työelämäpäivä

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License