Verkkokeskustelu

Verkkokeskustelua voidaan käyttää viestintämuotona ja menetelmänä monenlaisissa tehtäväsuorituksissa, kuten lukupiirin ja opintopiirin työskentelyalustana. Verkkokeskustelu mahdollistaa vertaisoppimisen ja vertaisohjauksen paikasta ja ajasta riippumatta. Verkkokeskustelu soveltuu esimerkiksi viikkotehtävien tai kuukausittan suoritettavien tehtävien suorittamiseen, kun tehtävään ei ole suorannaista oikeaa tai väärää vastausta. Keskustelemalla tai vähintään toisten mielipiteisiin tutustumalla mahdollistuu tehtävässä annetun aihealueen laajentaminen kunkin osallistujan tuoman tietämyksen avulla.

Hyviä käytäntöjä

Keskustelulle kannattaa antaa selkeät aikarajat ja kommenttien pituutta ohjaavat rajat. Esimerkiksi Moodle-oppimisympäristössä keskustelun arvioinnin voi sitoa antamalla pisteitä sen mukaan, miten monta kommenttia osallistuja postittaa.

Kommenttien pituutta voi kontrolloida pisteytyksellä. Esimerkiksi asteikolla 1-10 voi määritellä, että noin 100 sanaa vastaa yhtä pistettä, mutta yli 400 sanan kommentista annetaan maksimissaan vain 4 pistettä.

Moodle-oppimisympäristössä keskutelun arvioinnin asetuksissa voi valita vahtoehdon 'Arviointien summa':

Osallistujan kaikista aktiviteeteista saamat pisteet lasketaan yhteen lopulliseksi pistemääräksi. Huomaa, että summa ei voi ylittää aktiviteetin maksimipistemäärää.

Tällöin kommentteja arvioitaessa ei tarvitse huolehtia maksimipistemäärän ylittymisestä.

Kommenteille voi asettaa aikarajoja, ja siten "pakottaa" osallistujat keskustelemaan. Esimerkiksi osallistujia voi vaatia postittamaan ensimmäinen kommentti viikkotehtävän tai kuukausittaisen tehtävän puolivälin tietonoilla. Keskustelulla ylipäätän on syytä olla kuitenkin lopullinen takaraja, mihin mennessä kaikkien arviontiin mukaan otettavien kommenttien tulee olla postitettuna.

Keskustelusta voidaan myös koostaa yhteenvetoja esimerkiksi jokaisen viikkotehtävän pohjalta. Ne voidaan kerätä koko kurssin yhteiselle alustalle, jolloin muutkin kurssilaiset voivat lukea niitä. Muiden ryhmien keskustelujen yhteenvedot voivat avata uusia näkökulmia omaan ajatteluun. Yhteenvedon tekeminen myös selkeyttää ja tiivistää ryhmän ajatuksia tehokkaasti, varsinkin jos keskustelu on ollut todella rönsyilevää.

Joustavuutta suoritukseen

Keskustelutehtävän voi myös ohjeistaa siten, että tehtävän voi suorittaa joko yhdellä laajalla keskusteluavauksella (esim. 500-600 sanan miniessee). Tai postittamalla lyhyen avauksen, ja sitten kommentoimalla toisten avauksia.

Sudenkuopat

Keskustelijat jättävät kommenttinsa lataamisen viimeiseen iltaan, jolloin alustalle syntyy lähinnä yksittäisiä miniesseitä kuin keskustelua. Kommentit saattavat myös olla niin pitkiä, että niitä on vaikea seurata ja jatkaa kommentointia. Opiskelijoiden keskuudessa pakotettu keskustelu voi myös tuntua väkinäiseltä ja jopa jäädä kokonaan tekemättä, mikäli verkkoalusta ei tunnu opiskelijoista oikealta paikalta käydä keskustelua.

Hyödyllisiä linkkejä

https://www.uef.fi/documents/98063/158518/verkkokeskustelun+pelis%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6j%C3%A4.pdf/f065241e-a562-4351-af1d-5f6f36ae56da
http://www.edu.fi/etalukioetusivu/vinkkeja_verkko_opiskeluun/miten_opiskella_verkossa/kirjoittaminen_ja_keskustelu_verkossa/verkkokeskustelu
https://www.avoin.jyu.fi/verkko_opiskeluopas/tyotapoja/verkkokeskustelu

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License