Vertaishaastattelu

Vertaishaastatteluissa on tyypillisesti vähän osallistujia (2–4) ja paikalla ovat vain keskusteluun osallistuvat, ei esim. opettaja.
Vertaishaastattelu mahdollistaa toiminnan arvioinnin vertaisen kanssa ja laajemmassa kontekstissa eri osapuolten omien näkemysten esiintulon.

Haastattelutilanne

Haastattelu voi olla strukturoitu tai vapaamuotoinen, jossa liikutaan vapaasti teemasta toiseen. Vertaishaastattelun avulla voidaan kartoittaa ja tehdä näkyviksi eri osapuolten vahvuudet, koetut epäkohdat ja kehittämishaasteet.
Keskustelu on usein syytä dokumentoida.

Hyviä käytäntöjä

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median Työssäoppiminen (Harjoittelu) jakson suoritukseen kuuluu vierailu toisen harjoittelijan luona toisella harjoittelupaikalla.
Harjoittelijat tutustuvat toisenlaiseen harjoittelupaikkaan, voivat vaihtaa kokemuksiaan ja verkostoitua.

_v
Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License