Vertaisoppiminen oikolukemalla

Venäjän kirjallisen viestinnän kurssilla hyödynnettiin vertaisoppimista tekstien oikolukemisen yhteydessä. Opiskelijat käytännössä oikolukivat toistensa tuottamat venäjänkieliset tekstit. Opettajan saa tarvittaessa avuksi.

Hyvät puolet

  • Toisten tekestejä lukemalla oppi uusia sanoja, sanontoja ja ilmaisuja
  • Virheiden havaitseminen toisten teksteistä ja niiden korjaaminen tuovat ammatillista varmuutta
  • Tekstin ongelmakohdista keskusteleminen on hyödyllistä sekä kirjoittajalle että oikolukijalle. Esimerkiksi kielen rakenne voi hahmottua paremmin, kun sitä joutuu itse selittämään toiselle ja toisaalta toinen opiskelija voi osata selittää jonkin kielioppisäännön paremmin kuin opettaja
  • Teksteistä ja niissä esiintyvistä virheistä ja ongelmakohdista keskustelu on todennäköisesti luontevampaa keskustella muiden opiskelijoiden kesken kuin vaikka opettajan kanssa.

Huonot puolet

  • Osaaminen opiskelijoiden välillä voi vaihdella suuresti, joten kaikki eivät hyödy samalla tavalla, minkä johdosta virheitä voi jäädä huomaamatta tai ne voidaan korjata väärin.
  • Vieras sanasto voi hämmentää oikolukijaa ja teksti voidaan tulkita täysin väärin
  • Vie suhteellisen paljon aikaa

Mielestäni tässä menetelmässä ajatus oli ihan kiva, sillä luokassa oli aina hyvä ilmapiiri ja työskentely oli leppoisaa. Menetelmän huonot puolet painavat kuitenkin enemmän kuin hyvät puolet. Osaaminen oli todella vaihtelevaa. Ryhmässä oli mukana esimerkiksi opiskelijoita, jotka olivat opiskelleet venäjää jo seitsemän vuotta sekä opiskelijoita, jotka olivat lukeneet venäjää lukiossa korkeintaan pari kurssia. Ääripäät eivät erityisemmin hyödy toisistaan. Menetelmä on myöskin hurjan hidas ja ei erityisen tehokas. Tämä voisi kuitenkin toimia paremmin jos opiskelijat olisivat täysin saman tasoisia keskenään ja hallussa olisi enemmänkin kuin pelkät kielen alkeet.
Oikolukumenetelmä sopii paremmin lyhyisiin teksteihin, jolloin vähemmän lahjakastakaan tarkastajaa ei turhauta liian suuri työmäärä.

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License