Vertaisoppiminen yhdessä tekemällä

Esimerkiksi työelämässä yksi tärkeä vertaisoppimisen keino on asioiden opettelu yhdessä. Uutta asiaa voidaan lähestyä esimerkiksi kahdestaan jonkun toisen kanssa ja näin jakaa tehokkaasti ymmärrystä.
Tämän lisäksi mikäli opeteltava asia on kaikille oppijoille jo jokseenkin tuttu, voivat oppijat jakaa toisilleen tietoa aiheen osa-alueista, johon ovat itse perehtyneet tarkemmin. Tämän lisäksi oppijat voivat tehokkaasti jakaa toisilleen sellaista pohjatietoa, jota uuden asian oppiminen vaatii.

Hyviä puolia:
- Erilaisten ajatusten ja näkökulmien saaminen muilta asiaa opettelevilta
- Eri oppimistyylien sekoittuminen
- Jo opittujen asioiden jakaminen muille

Huonoja puolia:
- Oppiminen voi olla hitaampaa kuin yksin asiaa opetellessa
- Jotkut preferoivat yksin opiskelua esimerkiksi eriävien oppimistyylien vuoksi

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License