Vertaispalaute

Opiskelijat antavat toisilleen palautetta tekemistään kirjallisista töistä tai esitelmistä. Palautteen antamisen jälkeen sitä on tärkeää hyödyntää työn parantamisessa.

Tutkielman kirjoittajat muodostavat pienryhmiä, joissa käsitellään kunkin tekstiä ja annetaan palautetta kirjoittamisprosessin aikana.

Palautetta annetaan työn eri vaiheissa, ja se suunnataan tiettyyn osa-alueeseen, esimerkiksi lähdeviitteiden merkitsemiseen tutkinto-ohjelman ohjeiden mukaan, kirjoittajan näkymiseen tekstissä, argumentointiin tai tekstin kokonaisrakenteeseen.

Hyviä käytäntöjä

Bonon hatut
6 opiskelijan ryhmä antaa vertaispalautetta toisen ryhmän kirjallisesta työstä käyttämällä hyväkseen Bonon hatut menetelmää. Menetelmässä ryhmän jäsenet antavat palautetta eri näkökulmista ottamalla erilaisia rooleja. Koska menetelmä ohjaa antamaan palautetta eri näkökulmista se vähentää ns. toisten ajatusten myötäilyä.

Moodle & työpaja -toiminto
Moodlen työpaja-aktiviteetilla voit paitsi kerätä opiskelijoien tuotokset myös laittaa heidät itsearvioimaan oman työnsä ja vertaisarvioimaan toistensa töitä. Lisäksi arvioida annetut vertaisarvioinnit. Huomaa, että opiskelijat saavat nähdä vain niiden toisten opiskelijoiden työt, jotka nimeät heille vertaisarvioitaviksi sekä työpajatyöskentelyn loputtua ne työt, jotka olet valinnut julkaistaviksi.
Opiskelijoiden palautus voi muodostua tiedostoista ja Moodleen kirjoitetusta tekstistä.
Vertaisarviointiin voit halutessasi ottaa käyttöön arviointimatriisin tukemaan ja ohjaamaan opiskelijoiden arviointityötä. Voit myös tarjota opiskelijoille arvioinnin harjoittelumahdollisuuden tekemilläsi mallivastauksilla.
Opiskelijat voivat arvioida yhden tai useampia vertaistöitä, ja voit joko jakaa vertaisarviointivuorot itse tai arpoa arviointivuorot. Työskentelyvaiheen voit myös vaihtaa itse tai halutessasi ajastaa, jolloin muista laittaa arviointivuorot arpoontumaan. Sekä palautukset että arvioijat voivat tarvittaessa olla anonyymejä (muista silloin ohjeistaa opiskelijat olemaan kirjoittamatta nimeään myöskään palauttamiinsa tiedostoihin).
Opiskelijat saavat työpaja-aktiviteetista kaksi arvosanaa: työn arvosanan ja vertaisarvioinnin arvosanan. Ne näkyvät omina sarakkeinaan myös arviointikirjassa.

  • Pienryhmillä on oma keskustelualue Moodlessa.
  • Jaetaan tekstitiedostoja omalle pienryhmälle.
  • Palautteen antamista vaiheistetaan.
  • Viimeistelyvaiheessa olevasta tekstistä voi antaa palautetta lomakkeen avulla.
Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License