Yhdessä oppiminen

Yhdessä oppimisen ideana on että opiskelijat ja oppilaat jotka ovat olleet samalla kurssilla, tai valmistautuvat samaan tenttiin, ovat lukeneet samat lähdemateriaalit. Kaikki ovat tietysti lukeneet nämä materiaalit oman motivaatiotasonsa mukaisesti ja ennen yhteistä tapaamista. Oppilaat on jaettu jo aikaisemmin pienempään ryhmään tai vastaavasti jos kaveriporukka lukee yhtäaikaa samaan tenttiin voivat he kokeilla tätä tapaa. Eli, kun kaikki ovat aineistot lukeneet kokoonnutaan yhteen. Tällä tapaamiskerralla opiskelijat puhuvat siitä miten he käsittivät aineiston ja sen ideat yhdessä. Vaikeita kohtia voidaan yrittää selvittää porukalla läpi. Lopputuloksena olisi, että kaikilla olisi asiasta yhtälaiset tiedot ja osaamistaidot. Tämä vertaisoppimisen metodi on tullut itsellä vastaan jo peruskoulussa. Se on hyödyllinen jos kaikki osallistujat siihen panostavat. Välillä kuitenkin saattaa osua kohdalle niitä, jotka haluavt vain hyötyä toisten kovasta aherruksesta.

Muistiinpanojen jako

Samalla kurssilla olevat oppilaat voivat jakaa muistiinpanonsa toistensa kanssa. Tämä on hyvä tehdä pienissä ryhmissä jakamisen helpottamiseksi. Tämä voi toimia kahdella tavalla. Joko kaikki tekevät muistiinpanoja kaikesta kurssin aiheista ja sitten kurssin päätteksi jakavat ne toistensa kanssa. Kaikki ei välttämättä onnistu havainnollistamaan kurssin tärkeimpiä asioita tai jostain muusta syystä unohtaa mainita jonkin tärkeän asian muistiinpanoissaan. Jaetuista muistiinpanoista saa todella hyvät muistiinpanot kun ne yhdistää. Valitettavasti tällöin monia asioita toistetaan useasti ja kaikkien muistiinpanojen lukeminen voi olla raskasta.
Toinen ja mahdollisesti parempi tapa on se että muistiinpanojen tekeminen jaetaan osiin. Kaikki eivät tee muistiinpanoja samoista asioista vaan he keskittyvät kurssin eri aiheisiin muistiinpanoissaan ja lopuksi jakavat muistiinpanonsa ryhmän kanssa. Näin itse muistiinpanojen tekeminen on helpompaa kaikille. Isoin ongelma tässä on se, ettö kaikki eivät ole samantasoisia muistiinpanojen tekijöitä, joten eri aiheista saattaa tulla enemmän tai vähemmän parempia muistiinpanoja.

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License